Journal of Neurogastroenterology and Motility : eISSN 2093-0887 / pISSN 2093-0879

Cited by CrossRef (17)

 1. Wenxi Jiang, Guangwu Chen, Caijuan Dong, Shefeng Zhu, Jiaqi Pan, Zhaoxue Liu, Meng Li, Chaohui Yu, Zhe Shen. The safety and efficacy of peroral endoscopic cardial constriction in gastroesophageal reflux disease. Scandinavian Journal of Gastroenterology 2022;57:878
  https://doi.org/10.1080/00365521.2022.2039285
 2. Ying Lian Xiao. Gastroesophageal reflux disease: When East meets West. J of Digest Diseases 2022;23:192
  https://doi.org/10.1111/1751-2980.13090
 3. Johanna C Meyer, Sean MacBride-Stewart , Joseph O Fadare, Ammar Abdulrahman Jairoun, Mainul Haque, Amos Massele, Santosh Kumar, Israel Abebrese Sefah, Phumzile P Skosana , Brian Godman. Key Considerations From a Health Authority Perspective When Proton Pump Inhibitors Are Used to Treat Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) and Their Implications. 2022
  https://doi.org/10.7759/cureus.31918
 4. Diana L. Snyder, Karthik Ravi. The Impact of Medications on Esophageal Motility. Foregut 2021;1:277
  https://doi.org/10.1177/26345161211039434
 5. Hye Kyung Jeon, Gwang Ha Kim, Moon Won Lee, Dong Chan Joo, Bong Eun Lee. Randomized Controlled Trial Comparing the Efficacy of Sustained-Release Formula of Mosapride-Plus-Esomeprazole Combination Therapy to Esomeprazole Monotherapy in Patients with Gastroesophageal Reflux Disease. JCM 2022;11:1965
  https://doi.org/10.3390/jcm11071965
 6. Muhammad Ali Tariq, Bilal Ahmed. Combination Treatment With Proton Pump Inhibitor Plus Prokinetic for Gastroesophageal Reflux Disease. J Neurogastroenterol Motil 2022;28:164
  https://doi.org/10.5056/jnm21134
 7. David Armstrong, Amrit Pali Hungin, Peter J. Kahrilas, Daniel Sifrim, Paul Sinclair, Michael F. Vaezi, Prateek Sharma. Knowledge gaps in the management of refractory reflux‐like symptoms: Healthcare provider survey. Neurogastroenterology Motil 2022;34
  https://doi.org/10.1111/nmo.14387
 8. Zhiwei Hu, Jimin Wu, Zhonggao Wang, Xinghua Bai, Yu Lan, Kefang Lai, Abudureyimu Kelimu, Feng Ji, Zhenling Ji, Diyu Huang, Zhiwei Hu, Xiaohua Hou, Jianyu Hao, Zhining Fan, Xiaoping Chen, Dong Chen, Shengliang Chen, Jinrang Li, Junxiang Li, Lan Li, Peng Li, Zhigang Li, Lin Lin, Bianying Liu, Dian-gang Liu, Yiping Lu, Bin Lü, Qiuping Lü, Ming Qiu, Zhongmin Qiu, Huajao Shen, Jun Tai, Yanping Tang, Wen Tian, Zhonghao Wang, Bangmao Wang, Jian-an Wang, Ju Wang, Qi Wang, Songling Wang, Wen Wang, Zhifei Wang, Wei Wei, Zhiwei Wu, Wei Wu, YanQiao Wu, Yu Wu, Jixiang Wu, Yinglian Xiao, Wen Xu, Xiwei Xu, Fuquan Yang, HuiQi Yang, Yunsheng Yang, Qiyuan Yao, Chunzhao Yu, Peng Zhang, Xiaolan Zhang, Taicheng Zhou, Duowu Zou. Chinese consensus on multidisciplinary diagnosis and treatment of gastroesophageal reflux disease 2022. Gastroenterology & Endoscopy 2023;1:33
  https://doi.org/10.1016/j.gande.2023.01.001
 9. Yedi Herdiana. Chitosan Nanoparticles for Gastroesophageal Reflux Disease Treatment. Polymers 2023;15:3485
  https://doi.org/10.3390/polym15163485
 10. V. V. Tsukanov, M. A. Cherepnin, A. V. Vasyutin, J. L. Tonkikh, E. V. Kasparov, N. A. Maslennikova, N. V. Pavlova. Efficacy of rabeprazole (Razo®) in the treatment of various clinical variants of GERD: results from the GERBERA study. Medicinskij sovet 2022:28
  https://doi.org/10.21518/2079-701X-2022-16-7-28-35
 11. Na-Yeon Ha, Jung-Wook Kim, Jinsung Kim. Clinical efficacy of Yukgunja-tang combined with a proton pump inhibitor for refractory gastroesophageal reflux disease: study protocol for randomized, double-blind, double-dummy clinical trial. BMC Complement Med Ther 2023;23
  https://doi.org/10.1186/s12906-023-04283-3
 12. Sundeep Lakhtakia, Aniruddha P Singh, Neeraj Singla, Sana F Memon, Duvvur N Reddy. Efficacy and safety of pantoprazole and itopride in patients with overlap of gastroesophageal reflux disease and dyspepsia: A prospective, open‐label, single‐arm pilot study. JGH Open 2024;8
  https://doi.org/10.1002/jgh3.12988
 13. Sung Eun Kim. The Need for Updated Classification of Esophageal Motility Disorders Using High-resolution Impedance Manometry. J Neurogastroenterol Motil 2024;30:1
  https://doi.org/10.5056/jnm23185
 14. Liu Fangxu, Li Wenbin, Zhang Pan, Chen Dan, Wu Xi, Xu Xue, Shi Jihua, Luo Qingfeng, Xu Le, Zheng Songbai. Chinese expert consensus on diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease in the elderly (2023). Aging Medicine 2024;7:143
  https://doi.org/10.1002/agm2.12293
 15. Elettra Ugliono, Fabrizio Rebecchi, Serena Mantova, Giulia Osella, Ahmed Mohammed Farid Mahmoud Hamdy Mansour, Mario Morino. Laparoscopic antireflux surgery for refractory gastroesophageal reflux disease: long-term clinical outcomes. Updates Surg 2023;75:979
  https://doi.org/10.1007/s13304-023-01483-x
 16. Alexander Reddy, C. Prakash Gyawali, Amit Patel. The Impact of Gastroparesis on Medical Therapy for Gastroesophageal Reflux Disease (GERD). Foregut: The Journal of the American Foregut Society 2023
  https://doi.org/10.1177/26345161231211758
 17. Nur Fathurah Zamani, Afifah Sjamun Sjahid, Tuan Hairulnizam Tuan Kamauzaman, Yeong Yeh Lee, Md Asiful Islam. Efficacy and Safety of Domperidone in Combination with Proton Pump Inhibitors in Gastroesophageal Reflux Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. JCM 2022;11:5268
  https://doi.org/10.3390/jcm11185268